ALVILDE NATERSTAD fnf

︎︎︎ Documentaries

Norsk Hodepine (Motlys/NRK)
Elgskogen (Motlys/Tradfilm/NRK)
Vår datter Emilie (Motlys/NRK)Representation UK/EUROPE: James Dawson at Revolution Talent james@revolutiontalent.co.uk

Personal: alvilde.naterstad@gmail.com